Main Page

Vítejte na stránkách Institutu celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 61300 Brno
kontakt: Ing. Iva Houbová
tel.: +420 545 135 209
e-mail: czv@mendelu.cz

                                               

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU)

vypisuje pro akademický rok 2014/2015 dodatečné přijímací řízení pro studijní program Specializace v pedagogice,

obor Učitelství odborných předmětů a obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Studium bude realizováno pouze v kombinované formě.

 

Aktuality

Průzkum studijní zátěže studentů MENDELU
Kurz typografie, Kurz grafického designu - nově v nabídce od března 2015
Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky 26. 1.  - 4. 2. 2015
Zpracování masa a výroba masných výrobků 3. - 6. 2. 2015

Základy sommeliérství 15. - 16. 1. 2015
Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání 13.1. - 31.3.2015
Zkouška profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání 26.1. 2014
Arboristika - kurzy dle Vašeho výběru (i v mimořádných termínech)
Kurz Rétorika a veřejné vystupování 21.1. - 25.3. 2015 
Efektivní učení - Učíme se snadněji, aneb co nás ve škole nenaučili 19.2.2015 
Nabídka vyrovnávacích kurzů pro obory TZP a TZEI - leden 2015
Kurz Učitelství odborných předmětů  LS 2014/2015 - březen 2015

Photo Gallery